1. Lời nói đầu


 2. Cảm ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Vietnamnet ICOM (công ty). Các Điều khoản và Thỏa thuận của SOII được áp dụng cho Dịch vụ SOII nhằm giúp người dùng làm quen với các dịch vụ Internet mà Công ty cung cấp. Các Điều khoản và Điều kiện này phác thảo các quy định chung bao gồm các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, điều khoản sử dụng và các thủ tục cần thiết trong việc sử dụng Dịch vụ của người dùng. Chúng tôi hy vọng người dùng sẽ dành thời gian để nghiên cứu chúng một cách cẩn thận.

 3. Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ


 4. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng dụng mạng xã hội SOII.

  Sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, người dùng có quyền thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Điều khoản này.

  Khi đăng ký, người dung sẽ tạo một tài khoản với tên truy cập và một mật khẩu. Người dùng đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho SOII về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào (nếu có).

  Trên Website của Dịch vụ SOII nếu xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICOM. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm, người dung sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICOM sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICOM.

  Để truy cập và sử dụng Dịch vụ SOII, người dung phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà SOII liên kết, tích hợp bao gồm:

 5. Quyền lợi người dùng


 6. Nghĩa vụ của người dùng


 7. Các nội dung vi phạm điều khoản ứng dụng SOII


 8. Khi sử dụng các dịch vụ của SOII, nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

  1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
  2. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
  3. Tiết lộ thông tin của Khách hàng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích cá nhân mà chưa được phép.
  4. Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc cố ý làm ảnh hưởng tới hệ thống Ứng dụng SOII.
  5. Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Khách hàng khác và/hoặc của Vietnamnet ICOM.
  6. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép website, các ứng dụng, giải pháp SOII của Vietnamnet ICOM mà không được chúng tôi cho phép.
  7. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà chúng tôi thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của Vietnamnet ICOM
  8. Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của Mạng xã hội SOII, ban quản trị diễn đàn có quyền xoá các nội dung người dùng đăng trên website, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ đến người dùng mà không cần báo trước nếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Vietnamnet ICOM tin rằng người dùng có hành động vi phạm Điều khoản này.
 9. Quyền lợi của SOII


 10. Nghĩa vụ của SOII


 11. Quy định về tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng


 12. Tiếp nhận khiếu nại:

  Bộ phận chăm sóc khách hàng:

  Điều kiện tiếp nhận khiếu nại:

  Quý khách hàng cần đảm bảo các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

  Giải quyết khiếu nại:

 13. An toàn bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ


 14. Người dùng có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, giấy tờ cá nhân trong nhận diện khách hàng theo quy định của SOII và chịu trách nhiệm trước sự chính xác của các thông tin này;

  Người dùng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin về tài khoản, mật khẩu cũng như các giao dịch thực hiện.

  Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với SOII và cơ quan chức năng khi có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;

  Người dùng tự chịu trách nhiệm bảo quản các thiết bị có đăng nhập tài khoản SOII của mình cũng như các thông tin về tài khoản ngân hàng của mình.

  SOII đảm bảo bảo mật tài khoản, giao dịch của người dùng bằng các biện pháp, công cụ bảo mật và đội ngũ nhân sự của mình; Luôn tăng cường an ninh mạng và trong lưu trữ thông tin vận hành hoạt động dịch vụ SOII.

  SOII có trách nhiệm xây dựng các công cụ, quy trình đảm bảo bảo mật cho khách hàng và hệ thống theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;

  Vientnamnet ICOM là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của các thiết kế, biểu tượng, logo, hình ảnh, nhãn hiệu, website, các ứng dụng … tạo nên Ứng dụng SOII.

  Ngày thông báo: ngày 15 tháng 10 năm 2019

  Ngày thực hiện: ngày 20 tháng 10 năm 2019

  Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về Dịch vụ (bao gồm dịch vụ định vị), vui lòng truy cập hoặc liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.